Cement niebieski II portlandzki popiołowy32,5 R

Cement portlandzki popiołowy PN-B 19707 – CEM II/B-V 32,5 R-HSR : Uniwersalny cement do prac remontowo-budowlanych takich jak wylewki podłogowe, roboty murarskie i tynkarskie. Z uwagi na zawartość krzemionkowego popiołu lotnego charakteryzuje się ciemną barwą. Technologia produkcji cementu NIEBIESKI polega na wspólnym zmieleniu klinkieru portlandzkiego, wysokiej jakości dodatków mineralnych oraz dodatku siarczanowego pełniącego rolę regulatora… View Article

Cement portlandzki popiołowy PN-B 19707 – CEM II/B-V 32,5 R-HSR : Uniwersalny cement do prac remontowo-budowlanych takich jak wylewki podłogowe, roboty murarskie i tynkarskie. Z uwagi na zawartość krzemionkowego popiołu lotnego charakteryzuje się ciemną barwą.

Technologia produkcji cementu NIEBIESKI polega na wspólnym zmieleniu klinkieru portlandzkiego, wysokiej jakości dodatków mineralnych oraz dodatku siarczanowego pełniącego rolę regulatora czasu wiązania.

Doskonałe właściwości:

Umiarkowana wytrzymałość wczesna (po 2 dniach) i normowa (po 28 dniach)
Bardzo dobra więźliwość wody w zaprawach i betonach
Bardzo dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych
Wydłużony czas przerobu zapraw i betonów
Obniżone ryzyko pojawienia się rys skurczowych.

NIEBIESKI to uniwersalny, wysokiej jakości cement, do prowadzenia podstawowych prac budowlanych, który doskonale sprawdza się jako składnik:

zapraw murarskich do wznoszenia ścian konstrukcyjnych i działowych budynku;

zapraw tynkarskich stosowanych na zewnątrz i wewnątrz obiektu;
betonów do wykonywania: ław fundamentowych, stropów, wieńców i nadproży, schodów i innych elementów konstrukcyjnych budynku;
wylewek podłogowych (gładzi cementowych, jastrychów);
podsypek cementowo-piaskowych do stabilizacji i podbudów pod nawierzchnie z kostki i płyt chodnikowych;
chudego betonu na podbudowy;
betonów do produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych takich jak; bloczki fundamentowe i ścienne, pustaki itp.