Cement czerwony I portlandzki 42,5 R

Doskonały cement do prefabrykacji i prac remontowo-budowlanych zwłaszcza w okresie obniżonych temperatur. Technologia produkcji cementu CZERWONY polega na wspólnym zmieleniu dwóch składników: klinkieru portlandzkiego i dodatku siarczanowego pełniącego rolę regulatora czasu wiązania. Doskonałe właściwości: Bardzo wysoka wytrzymałość wczesna (po 2 dniach) i normowa (po 28 dniach) Niewielki przyrost wytrzymałości w dłuższym okresie dojrzewania Przyspieszony czas… View Article

Doskonały cement do prefabrykacji i prac remontowo-budowlanych zwłaszcza w okresie obniżonych temperatur.

Technologia produkcji cementu CZERWONY polega na wspólnym zmieleniu dwóch składników: klinkieru portlandzkiego i dodatku siarczanowego pełniącego rolę regulatora czasu wiązania.

Doskonałe właściwości:

Bardzo wysoka wytrzymałość wczesna (po 2 dniach) i normowa (po 28 dniach)
Niewielki przyrost wytrzymałości w dłuższym okresie dojrzewania
Przyspieszony czas wiązania
Wysokie ciepło uwodnienia (wydzielane podczas wiązania i twardnienia cementu)
Dobra więźliwość wody w zaprawach i betonach
Dobra urabialność mieszanek betonowych i zapraw
Możliwość stosowania w obniżonej temperaturze otoczenia
Elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynku w tym m.in.: fundamenty, ściany, stropy, nadproża, wieńce, schody, tarasy, posadzki, wylewki i gładzie cementowe.
Zastosowanie do:
Produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych takich jak; bloczki fundamentowe i ścienne, płytki chodnikowe, kostka brukowa, elementy ogrodzeń itp.
Prac murarskich i tynkarskich (zaprawy cementowe i cementowo – wapienne)
Podbudów i stabilizacji pod nawierzchnie z betonu, kostki i płyt chodnikowych.
Dostępne opakowania: 25 kg.